ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν τη συνδρομή του ιδιοκτήτη στην έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και στη διενέργεια της νομιμοποίησης

Περισσότερα