ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ-GOLDEN VISA

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες έκδοσης άδειας παραμονής – GOLDEN VISA από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Την εύρεση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες σας.
  • Σας παρέχουμε νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της αγοράς του ακινήτου (νομική εκπροσώπηση-συμβολαιογράφος).
  • Φοροτεχνική υποστήριξη (εκπροσώπηση στις Φορολογικές Αρχές)
  • Υπηρεσίες μηχανικού, αρχιτέκτονα για την αξιοποίηση του ακινήτου
  • Έκδοση της άδειας παραμονής GOLDEN VISA

synfonia

Κ. ΣΟΥΛΑΝΤΩΝΗΣ -Σ. ΑΛΕΞΆΚΗΣ ΙΚΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΆΔΑ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ Επιλέγμενα Αυτόνομα Ακίνητα