ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ 

Πολιτικός μηχανικός Μετσόβιο Πολυτεχνείο,20ετη εμπειρία σέ έργα κατασκευής, ενεργειακός επιθεωρητής,  ορκωτός εκτιμητής( tecova), εκτιμητής υπουργείο οικονομικών, εκτιμητής Εθνικής Τράπεζας.