ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ 

Πολιτικός μηχανικός Μετσόβιο Πολυτεχνείο,20ετη εμπειρία σέ έργα κατασκευής, ενεργειακός επιθεωρητής,  ορκωτός εκτιμητής( tecova), εκτιμητής υπουργείο οικονομικών, εκτιμητής Εθνικής Τράπεζας.

synfonia

Κ. ΣΟΥΛΑΝΤΩΝΗΣ -Σ. ΑΛΕΞΆΚΗΣ ΙΚΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΆΔΑ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ Επιλέγμενα Αυτόνομα Ακίνητα