ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν τη συνδρομή του ιδιοκτήτη στην έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και στη διενέργεια της νομιμοποίησης του ακινήτου.

Όσον αφορά τους αγοραστές – επενδυτές η εταιρεία μας μπορεί να τους προσφέρει υποστήριξη στη σύσταση εταιριών, στη λήψη χρηματοδότησης από έγκριτες premium εταιρείες στο χώρο.

Όσον αφορά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου μετά την κατάρτιση της πώλησης ή μίσθωσης του ακινήτου συνεργαζόμαστε με καταξιωμένες ελληνικές τεχνικές –  κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν πείρα και τεχνογνωσία ώστε να βοηθήσουν τον επενδυτή στην κατασκευή ξενοδοχείων, εμπορικών ή ψυχαγωγικών κέντρων, θεματικών πάρκων, πολυχώρων πολιτισμού, τουριστικών – παραθεριστικών εγκαταστάσεων, εξοχικών κατοικιών καθώς και στην ανακαίνιση παντός ακινήτου.

synfonia

Κ. ΣΟΥΛΑΝΤΩΝΗΣ -Σ. ΑΛΕΞΆΚΗΣ ΙΚΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΆΔΑ ΥΠΗΡΕΣΊΩΝ Επιλέγμενα Αυτόνομα Ακίνητα