Νομική – Συμβολαιογραφική υποστήριξη

Στον χώρο αυτό συνεργαζόμαστε με εγκρίτους νομικούς που μπορούν να σας προσφέρουν νομική συμβουλευτική υποστήριξη για την εγκυρότητα της επένδυσης που προγραμματίζεται. Παρέχουμε επίσης συμβουλευτική υποστήριξη όπου μπορεί να είναι αναγκαία η συμβολαιογραφική συμβολή