Λογιστική υποστήριξη

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με μεγάλα λογιστικά γραφεία προκειμένου να σας υποστηρίξουμε σε τυχόν φορολογικές – τραπεζικές εκκρεμότητες.