Διαχείριση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( G D P R )

Η εταιρεία  μας,  με τους εξειδικευμένους και πιστοποιημένους συνεργάτες υποστηρίζει καταξιωμένες εταιρείες και επενδυτές στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλές .

  • Διαπιστώνουμε  τον βαθμό ετοιμότητας της εταιρείας σας, εντοπίζουμε εγκαίρως τους ενδεχόμενους κινδύνους και δημιουργούμε το κατάλληλο σχέδιο δράσης.
  • Υποστηρίζουμε την προσαρμογή και  τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας μέσω πρωτοποριακών εφαρμογών και συνεχούς ενημέρωσης.
  • Αναλαμβάνουμε την υπηρεσία DPO απαλλάσσοντας σας από το άγχος και καθοδηγώντας σας σε όλα τα βήματα με ασφάλεια.